Reglementen U.F.O.

English version Rules on the UFO site

UFO toernooien bestaan bij de Amazing Frisbee Cup uit twee categorieën:

 • Open divisie Throw and Catch Only
 • Open combined divisie

Deelnemers in de beginners en open klasse kunnen kiezen uit deelname aan de Throw and Catch Only competitie en/of de Freestyle Combined.

FREESTYLE

De freestyle ronde is een geklokte vrije wedstrijd, die wordt beoordeeld met punten, 40 maximaal, waarbij de volgende vier categorieën worden gebruikt:

 • Drive and athleticism: werklust en atletisch vermogen.
 • Ingenuity: inventiviteit.
 • Sequences and flow: de manier waarop de worpen in elkaar overgaan, de show moet ‘vloeien’.
 • Comprehensive: de totale indruk van de freestyle show.

Hierbij gelden de volgende regels:

 • Alleen bewegingen, die beginnen met de frisbee in de lucht en eindigen in het vangen door de hond worden meegeteld. Als de hond de frisbee uit de hand van de deelnemer pakt, telt dit niet voor de score. Rollers, waarbij de frisbee over de grond wordt gerold, zullen meetellen, vooropgesteld, dat de hond deze in de rol vangt.
 • Worpen, waarbij een of meer frisbees bewust door de hond niet worden gevangen en wel door de deelnemer worden wel meegeteld, vooropgesteld, dat deze goed worden uitgevoerd.
 • Een freestyleronde duurt 120 seconden. De tijd gaat lopen vanaf het moment, dat de eerste frisbee wordt gegooid. Bij resterende 60 seconden wordt dit aangegeven, vervolgens bij 30 seconden overgebleven speeltijd, bij 10 seconden en daarna het eindsignaal. De UFO beveelt aan de crowdwarmer niet langer dan 15 seconden te laten duren, of korter.
 • Deelnemers mogen maximaal 7 frisbees gebruiken bij de freestyleshow.
 • Elke frisbee, die niet door de organisatie ter beschikking is gesteld, moet als nieuw zijn. Mocht een deelnemer vragen hebben, die betrekking hebben op de bruikbaarheid voor de wedstrijd van de schijven, worden deze voorgelegd ter beoordeling aan de jury. De UFO behoudt zich het recht voor het gebruik van frisbees buiten bovengenoemde soorten te verbieden en verplicht zich de deelnemer te voorzien van UFO frisbees.
 • Kostuums en rekwisieten. Er zijn geen kledingvoorschriften voor de freestylerondes. Het gebruik van een speciaal kostuum zal niet bijdragen tot een hogere score, als dit niet bijdraagt tot een hogere amusementswaarde en bijval van het publiek bij de freestyleshow. Deelnemers moeten zich bewust zijn van het feit, dat het dragen van een kostuum zou kunnen leiden tot een lagere score, als dit de worpen of de bewegingen van de deelnemer en/of de hond belemmert.
 • Het gebruik van enige vorm van rekwisiet, dat niet gedragen is als kleding, is niet toegestaan, zo lang het team op het wedstrijdveld staat. Mochten hier vragen over bestaan, wordt contact opgenomen met de jury van tevoren.

Afwijkingen van de hierboven beschreven regels en richtlijnen kunnen leiden tot 1 punt aftrek van de freestyle show.

 • Deelnemers: sturen bij inschrijving hun muziek in via mail naar onze organisatie.
 • Sprongen: Het is niet nodig sprongen te laten doen door de hond, waarbij op het lichaam van de deelnemer wordt afgezet, in een freestyle show, om een hogere score te krijgen. Mocht dit wel gedaan worden, moeten de sprongen altijd gecontroleerd en veilig worden uitgevoerd. Met name moet de deelnemer er voor zorgen, dat de hond veilig landt. Veelvuldige herhaling van sprongen of extreme hoogte van sprongen worden niet beloond.
 • Puntaftrek: Elke UFO official heeft er het recht toe tot 5 punten af te trekken van de score van een freestyleshow of, in extreme gevallen, het team te diskwalificeren, als op enige manier het dierenwelzijn in gevaar wordt gebracht, zoals beschreven in de algemene richtlijnen van de UFO. De puntenaftrek, die door elk individueel jurylid wordt gedaan, zal worden berekend tot een gemiddelde van puntaftrek.
 • Jurering: Drie juryleden zullen verantwoordelijk zijn voor de drie te beoordelen categorieën bij het DISC freestyle score systeem, te weten, Drive en Athleticism, Ingenuity of Sequences en Flow (zie hierboven). Elk jurylid zal ook een score geven voor het “comprehensive” puntentotaal. De hoogste en laagste score wordt hierbij niet meegenomen en de overblijvende punten zijn de punten voor de Comprehensive categorie.

Elk onderdeel wordt gescoord op een schaal van 1 tot 10, met een afronding op 0,1 punt. De juryleden kunnen korte aantekeningen of suggesties noteren voor de deelnemers.

Een toegevoegd jurylid zal verantwoordelijk zijn voor het berekenen van de catch ratio, het vangpercentage. Dit percentage zal worden gebruikt bij een gelijke stand tussen twee deelnemers en als ondersteuning voor de beoordeling. Dit zal niet worden toegevoegd aan de andere scores.

 • Het scoresysteem:

Drive en athleticism, werklust en atletisch vermogen van de hond. De jury kijkt naar de atletische mogelijkheden van de hond, met medeneming van het niveau van prooidrift, de poging om te komen tot snelheid, de manier waarop de hond de frisbee volgt, sprongcapaciteit en controle in de lucht en tijdens de landingen. Honden moeten een bepaalde combinatie van alertheid en zorgvuldigheid tonen als ze de frisbees vangen, die gegooid zijn met diverse bewegingen en over verschillende afstanden.

Ingenuity, inventiviteit. De jury kijkt naar de creativiteit, atletisch vermogen en de manier van het gooien van de frisbees van de deelnemer. Speciale aandacht is er voor het doelgericht gooien van de schijven en het vermogen divers worpen te laten zien. Mooie, goed afgewerkte rondes van worpen zijn belangrijk bij deze categorie, maar de nadruk wordt gelegd op vernieuwing en variatie, niet op uitvoering en herhaling.

Sequences en flow, de manier waarop de show is opgebouwd, vloeiend. De jury beoordeelt de samenwerking van het team in het uitvoeren van een show, die natuurlijk vloeit van worp naar worp en waarbij de overgangen van de diverse rondes soepel verlopen. Individuele worpenseries moeten dusdanig worden samengesteld, dat zij op een natuurlijke wijze in elkaar overgaan. Deelnemers worden beoordeeld op het hanteren van de schijven, wanneer de diverse onderdelen tot een show worden gevormd. (disc management). Trucs, die op zichzelf staan, die geen natuurlijk onderdeel van de show vormen, worden beoordeeld op de samenhang in de show. Teams worden niet benadeeld, als zij de juiste voorbereidingsmaatregelen nemen, die nodig zijn om een deel van de show goed te laten verlopen, zolang de voorbereidingstijd niet als storend wordt ervaren.

Comprehensive, de totale indruk. De jury beoordeelt hierbij de algemene indruk van de show, met speciale aandacht voor showmanship, presentatie, energie en bijval van het publiek.

Catch ratio, het vangpercentage. Dit is een wiskundig berekend cijfer, dat verkregen is door het aantal malen dat de hond de frisbee vangt te delen door het aantal pogingen om de frisbee te vangen. Vervolgens wordt dit vermenigvuldigd met 10, afgerond op een tiende van een punt. Bijvoorbeeld: 22 maal gevangen/ 30 pogingen x 10 = 7,33333, afgerond is dit 7,3.

DISTANCE

In de Throw & Catch ronde krijgt de wedstrijddeelnemer 60 seconden de tijd om zoveel mogelijk worpen met de frisbee te gooien. De hond en de handler moeten achter de startlijn zijn voor dat de tijd gaat lopen.
Het verloop van de start van de wedstrijd zal als volgt gaan:
Aankondiger vraagt:
“Jury klaar?”
“Wedstrijddeelnemer klaar?”
De jury evenals de deelnemer geeft aan met antwoord dan wel teken wanneer deze klaar is voor de start
The foot-fault jury vraagt tevens aan de wedstrijddeelnemer of deze klaar is. Dit is een serieuze vraag. Wanneer de deelnemer nog niet klaar is moet deze dat kenbaar maken!
Wanneer de deelnemer klaar is, zal de lijnjury een teken geven aan de aankondiger middels een hand opsteken.
Vervolgens komt er:
“GO.”
Tegelijkertijd begint de tijd (1 minuut) te lopen.

De deelnemer moet bij elke worp achter de startlijn zijn, maar mag verplaatsen over het veld wanneer  de frisbee gegooid is.
Wanneer de deelnemer op, tegen of over de startlijn staat tijdens het loslaten van de geworpen frisbee zal deze worp niet meegerekend worden.

Wanneer gedurende de ronde de deelnemer vindt dat de frisbee onveilig voor de hond geraakt; kapot, gescheurd, scherpe stukken aan de frisbee mag deze geruild worden met de afgegeven frisbee bij de jury.  De jury neemt de onveilige frisbee in beslag, let op; de tijd wordt niet stop gezet gedurende de frisbeewissel.

Bij het aftellen van de minuut wordt hardop aangegeven; “nog 30 seconden”, “nog 10 seconden”, “5, 4, 3, 2, 1, tijd”. De tijd geldt voor het werpen van de frisbee door de deelnemer.

Score
Het veld wordt gemeten in meters in stappen van 0-50 meters. Er zijn 4 zones., 1-4. De zones worden gemarkeerd middels een lijn op de grond.
Om punten te scoren moet de hond de frisbee vangen binnen de lijnen van het wedstrijdveld. De punten worden beoordeeld op basis van welke de zone de hond vangt, of voor de mid-air (4 poten van de grond) catch, welke zone de hond land.
De beslissende punt wordt gegeven op de zone waar de hond met de meest achterste poot landt. De meest achterste poot moet volledig op of over de lijn zijn om een punt in een hogere zone te krijgen. Wanneer een poot in de lagere zone is bij het vangen van de frisbee, zal de punt gegeven worden voor die zone.
Punten worden als volgt toegekend voor succesvolle voltooiingen:
Zone Distance English Conversion Points
1 0 – 15 Meters 15 Meters = 49 feet, 2 inches 0
2 15 – 25 Meters 25 Meters = 82 feet 1
3 25 – 35 Meters 35 Meters = 114 feet, 10 inches 2
4 35 – 50 Meters 50 Meters = 164 feet 3
Bonus 35 Meters 5 Meter radius half circle at 35 meter line 4

Anti-Gravity Bonus

0,5 punt Anti-Gravity Bonus wordt toegekend wanneer de hond een zichtbare sprong maakt met 4 poten van de grond.                         Aanvullingen zal worden gespot waar de meeste achterste poot van de hond zich bevindt op het moment van de vangst.

Throw and Catch Field Layout
Het veld is zo uitgelegd dat de deelnemer een keuze kan maken aan welke korte zijde hij/zij wilt starten. Eenmaal de keuze gemaakt en aangevangen met de ronde kan er niet meer gewisseld worden. Bij de indoor hallen wordt er over het algemeen het veld zo uitgelegd dat er geen keuzes zijn.

1 meter = 1.0936 yards = 3 feet, 3 3/8 inches = 39 3/8 inches

Bonus Landing Zone
De Bonus Landing Zone is een halve circle met een straal van 5 meter en is lateraal gecentreerd tussen de 20 meter lijn. De beginlijn ligt op 35 meter, top van The Bonus Landing Zone is dus 40 meter.

Een bonuspunt wordt toegekend wanneer deze voldoet aan de volgende criteria:
1. De voltooiing is gespot voorbij de 35 meter-lijn (in zone 4)

2. Alle poten moeten in Bonus Landing Zone zijn op het moment van de catch of gedurende de landing.