Huisreglementen

 • Alle communicatie, buiten de lessen om, geschiedt voornamelijk via mail of whatsapp, je vindt het mailadres op de website onder het kopje “contact”. Daarnaast ben ik mobiel bereikbaar, u vindt het telefoonnummer op de website onder het kopje “contact”.
 • Bij aanvang als deelnemer van Amazing Frisbee Dogs dien je een intakeformulier in te vullen. Het intakeformulier kun je vinden op de website onder kopje lessen. Zijn er bijzonderheden, dan graag vermelden op het intakeformulier! De bijzonderheden worden besproken met de trainer.
 • De hond moet volledig ingeënt zijn, inclusief kennelhoest. Wanneer de hond ziek is of diarree heeft, is het niet toegestaan te komen i.v.m. besmettingsgevaar. Je kunt uiteraard zelf wel mee doen met de les, gooitraining is altijd zinvol.
 • Bij de 1e les dien je het entingsboekje mee te nemen
 • Wanneer uw hond loops is, dit van te voren via mail aan ons (instructeurs) kenbaar maken. Het is mogelijk om dan in overleg met ons mee te draaien met de les.
 • Op het terrein houd je de hond aangelijnd. De hond heeft een niet slippende halsband aan en een riem. Flexlijnen en tuigen zijn niet toegestaan tijdens training i.v.m. veiligheid. Deze dienen tijdens het frisbeeën met de hond afgedaan te worden.
  Het is niet toegestaan de honden los met elkaar op de trainingslocatie te laten spelen, tenzij de instructeurs daar toestemming voor geven.
 • Voordat je met uw hond op het frisbeeveld komt, heeft u de hond eerst uitgelaten buiten de trainingslocatie. Mocht uw hond onverhoopt een boodschap doen op de trainingslocatie, dan dient u dit direct zelf op te ruimen. Zorg zelf voor poepzakjes! Tevens is het niet toegestaan om de hond overal op het trainingsveld te laten plassen/markeren. Dus houd de hond in de gaten.
 • Wanneer er niet met behulp van de hond wordt geoefend met de frisbees, dien je de hond aan de kant te leggen of in de auto te zetten om de rust te bewaren voor uw hond en de handlers. Wanneer uw hond aan de kant ligt en een hoop onrust veroorzaakt, dien je de hond in de auto te zetten zodat deze geen overlast kan veroorzaken.
 • Jongeren onder de 16 jaar kunnen alleen deelnemen aan een cursus, nadat er overleg heeft plaatsgevonden tussen ouder en instructeur en de instructeur toestemming heeft gegeven.
 • De cursist dient lichamelijk en geestelijk in staat te zijn, de hond zelf onder controle te houden.
 • Indien je andere personen wilt meenemen, dient u dit te overleggen met de instructeur.
 • Toeschouwers dienen langs de zijlijn plaats te nemen en mogen de les niet hinderen.
 • Geef de hond vlak voor/na de dogfrisbee trainingen en wedstrijden, geen eten/drinken. Zorg voor een goede warming-up en cooling-down.
 • De cursisten dienen zelf zorg te dragen voor de veiligheid van hun honden en de hond niet bloot te stellen aan risico’s die de gezondheid van de hond nadelig kunnen beïnvloeden.
 • Je schrijft je in als deelnemer bij Amazing Frisbee Dogs. Wij verwachten dat je wekelijks aanwezig bent bij de les. Bent je (onverwachts) verhinderd, dan dient je tijdig je via whatsapp/sms/mail af te melden, dat betekent:
 • Voor de locatie Eindhoven ESP uiterlijk maandagmorgen 10.00 uur (uitzonderingssituaties onder voorbehoud).
 • Voor de locatie Riethoven/Waalre uiterlijk donderdagmorgen 10.00 uur (uitzonderingssituaties onder voorbehoud)
 • Mailadres en telefoonnummer vind je op de website onder het kopje “contact”. Zonder of te late afmelding zal de les worden afgestreept op de leskaart.
 • In het geval dat je door overmacht (blessure, ziekte van hond of handler, privéomstandigheden) langere tijd niet kunt deelnemen dien je dit met reden per mail aan ons aan te geven. Wij zullen in overleg met je tot een oplossing proberen te komen.
 • Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur dan wel door de weersomstandigheden de lessen uitvallen, zullen wij ons uiterste best doen de les door te laten gaan. Je wordt altijd via WhatsApp/mail in kennis gesteld bij evt. mutaties dan wel uitval. Check voor dat je naar de les komt altijd even de WhatsApp/mail.
 • Wij hanteren leskaarten. De leskaart is voor 1 handler en 1 hond. Komt je met meerdere honden, val je in een ander tarief. Voor informatie betreffende de leskaarten kun je contact opnemen via de website onder het kopje “contact”. De 10-rittenkaart is 15 weken geldig.
 • Amazing Frisbee Dogs, diens instructeurs en de organisatie van de trainingslocaties zijn niet aansprakelijk te stellen voor deelname aan een cursus; jouw aanwezigheid op de trainingslocatie; nadeel en schade aan de cursist, diens hond(en), (persoonlijke) eigendommen; en/of nadeel en schade aan derden en/of diens hond(en) en eigendommen; op het gehele terrein van de cursus in welke vorm dan ook en vallen geheel onder eigen risico van de cursist. Het dient aanbeveling ervoor te zorgen dat u bent verzekerd (WA-verzekering).
 • Alle kosten die eventueel voortvloeien uit deelname aan een cursus en/of wedstrijd, aanwezigheid op de trainingslocaties, nadeel en schade aan, én aansprakelijkheidsstelling t.a.v. eigendommen van Amazing Frisbee Dogs, diens instructeurs, de organisatie van de trainingslocaties en/of derden, dan wel uit nadeel en schade aan aanwezige personen en honden, al dan niet opzettelijk aangericht, dienen te worden vergoed door de cursist. Het dient aanbeveling ervoor te zorgen dat u bent verzekerd (WA-verzekering).
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 • Amazing Frisbee Dogs behoudt zich het recht voor een deelname zonder restitutie van lesgelden te beëindigen wanneer zij dit nodig acht.
 • Amazing Frisbee Dogs behoudt het recht de reglementen aan te passen, te wijzigen of te schrappen, wanneer deze dat nodig acht, zonder opgave van reden.
 • Aan fouten in alle vormen van schrijven door de stichting, kunt je geen rechten ontlenen.Prijswijzigingen zijn ten alle tijden onder voorbehoud.
 • Beroep is in geen enkel geval mogelijk.