Dogdartbee

Nederlands kampioen

Je kunt Nederlands kampioen worden als je als Nederlander 1e bent geworden in de Open klasse NK Dogdartbee.
Mocht een niet Nederlander op de 1e plaats staan, dan zal deze niet de titel dragen van Nederlands kampioen, maar 1e zijn op het NK Dogdartbee. De beste Nederlander zal de titel dragen van Nederlands kampioen en ontvangt een collectes item

Dutch Champion

You can become Dutch champion if you have become 1st as a person with a Dutch nationality in the Open class NK Dogdartbee.
If a non-Dutch person is in 1st place, he will not bear the title of Dutch champion, but will be 1st at the NK Dogdartbee. The best person with a Dutch nationality will bear the title of Dutch champion and receive a collection item

Spelregels

Op de grond ligt een hondendartbord in het midden
De bulseye heeft een diameter van 50 cm en een waarde van 100 punten.
De 2e ring heeft een diameter van 2.50 meter en een waarde van 50 punten
De 3e ring heeft een diameter van 4.50 meter en een waarde van 30 punten
De 4e ring heeft een diameter van 6.50 meter en een waarde van 10 punten

De werpafstanden respectievelijk 15 meter (beginners) en 20 meter (open) vanaf de buitenste ring.

De punten worden alleen geteld als de hond de frisbee vangt in de zone waarin hij met beide voorpoten landt!!

Landt de hond met zijn voorpoten in 2 verschillende zones, dan telt de zone met het laagste aantal punten. 
Behalve in de bullseye daar is één voorpoot!!! voldoende.

Elk team (1 hond & 1 handler) krijgt vanuit een werpvak dat 2.50 x 2.50 meter groot is 5 werpbeurten per ronde met een toegestane tijdsduur van 90 seconden voor de open klasse en 120 sec voor de startersklasse.
Er zullen uiteindelijk 3 ronden in het totaal gespeeld worden. De totaal score van de 3 ronden bepaald uiteindelijk de eindstand.

De tijd gaat lopen op het moment van het betreden van het werpvak.
 De handler mag tijdens zijn werpronde het werpvak niet verlaten! Als de handler tijdens de werpronde buiten het werpvak stapt volgt diskwalificatie voor deze werpronde en verliest de handler de behaalde punten.

Is er een gelijke (eind)uitslag dan wordt er een shoot-out gespeeld door middel van het werpen van één frisbee tot er een winnaar bekend is.

Game rules

On the floor is a dog dart board in the middle
The bullseye has a diameter of 50 cm and a value of 100 points.
The 2nd ring has a diameter of 2.50 meters and a value of 50 points
The 3rd ring has a diameter of 4.50 meters and a value of 30 points
The 4th ring has a diameter of 6.50 meters and a value of 10 points

The throwing distances respectively 15 meters (novice) and 20 meters (open) from the outer ring.

Points are only counted if the dog catches the Frisbee in the zone in which it lands with both front legs! If the dog lands with its front legs in 2 different zones, the zone with the lowest number of points counts. Except in the bullseye there is one front leg enough.

Each team (1 dog & 1 handler) gets 5 throws per round from a throwing box that measures 2.50 x 2.50 meters with a time allowed of 90 seconds for the open class and 120 seconds for the starter class. There will eventually be 3 rounds in total. The total score of the 3 rounds ultimately determines the final score.

The time starts to run when you enter the throwing box. The handler may not leave the throwing box during his throwing round! If the handler steps outside the throwing box during the throwing round, he will be disqualified for this throwing round and the handler will lose the points obtained.

If there is a tie (final) result, a shoot-out is played by throwing one Frisbee until a winner is known.