Dogdartbee

Spelregels

Op de grond ligt een hondendartbord in het midden de bullseye die een diameter van 50 cm heeft en een waarde van 100 punten.
De 2e ring heeft een diameter van 2.50 meter en een waarde van 50 punten
De 3e ring heeft een diameter van 4.50 meter en een waarde van 30 punten
De 4e ring heeft een diameter van 6.50 meter en een waarde van 10 punten

De werpafstanden respectievelijk 15 meter (beginners) en 20 meter (gevorderd) vanaf de buitenste ring.

De punten worden alleen geteld als de hond de frisbee vangt in de zone waarin hij met beide voorpoten landt!

Landt de hond met zijn voorpoten in 2 verschillende zones, dan telt de zone met het laagste aantal punten.
Behalve in de bullseye daar is één voorpoot!!! voldoende.

Elk team (1 hond & 1 handler) krijgt vanuit een werpvak dat 2.50 x 2.50 meter groot is 3 werpbeurten per ronde met een toegestane tijdsduur van 60 seconden.
De tijd gaat lopen op het moment van het betreden van het werpvak.
De handler mag tijdens zijn werpronde het werpvak niet verlaten!
Als de handler tijdens de werpronde buiten het werpvak stapt volgt diskwalificatie voor deze werpronde en verliest de handler de behaalde punten.

Bonuspunten:
Wanneer een team binnen een bepaalde tijd 3 worpen heeft gevangen in het dartbord krijgen deze bonuspunten.

0 – 30 seconden 50 bonuspunten

De laatste worp moet zijn gevangen binnen de gestelde tijd

Er worden 3 rondes van 1 minuut gespeeld

Is er een gelijke (eind)uitslag dan wordt er een shoot-out gespeeld door middel van het werpen van één frisbee tot er winnaar bekend is.

Frisbees:
Alle veilige hondvriendelijke frisbees zijn toegestaan.

In alle gevallen waar bovenstaande spelregels niet in voorzien beslist de Wedstrijdleiding. Beroep hierop is niet mogelijk!

Game rules

A dog dartboard is drawn upon the field with in the middle a bullseye with a diameter of 50 cm and a value of 100 points.

  • The second circle has a diameter of 2 meters and a value of 50 points
  • The third circle has a diameter of 4 meters and a value of 30 points
  • The fourth circle has a diameter of 7,5 meters and a value of 10 points

The throwing distance is respectively 15 meters for starters and 20 meters for advance measured from the outer circle.

The points will only be counted if the dog catches the frisbee inside the zone in which he lands with his front paws.

If the dog lands in two different zones, the zone with the lowest value will be counted. Exception is the bullseye, in this zone one front paw is sufficient.

Each team (one dog, one handler) will have 3 throws per round from a throwing area of 2,5 x 2,5 meters, within a timelaps of 60 seconds.

The time will start running at the time the handler steps into the throwing area. The handler is not allowed to leave the throwing area during their tossing round. If the handler steps outside the throwing area during the round, it will lead to disqualification of the round and the handler will loose the points won during this round.

Bonus points: if a team manages to catch 3 throws during a certain time in the dart board, bonus points can be won.

0 – 30 seconds: 50 bonus points

The last throw must be caught inside the time set.

We will play 3 rounds of one minute.

If there is a tie , a shoot-out will be played by throwing one frisbee until there is a winner.

Frisbees:
All dog-friendly frisbees can be used.