Dog Walk Trail NL

Een leuke dag of weekend er  op uit met je hond is bij DogWalkTrail-NL altijd gezellig en brengt je dichter bij je hond en de natuur.

Er zijn thema wandelingen of een wandeling in combinatie met kanovaren of suppen samen met je hond. Je kunt met DogWalkTrail-NL ook een weekend er op uit naar bijvoorbeeld Texel waar we heerlijk uitwaaien in de Texelse duinen en op het strand. Er is ook een weekend voor alleen mannen met hun viervoeter of een weekend speciaal voor de wat moeilijkere honden waarin je aan het werk gaat met het gedrag van jouw hond.

Ons team van gidsen is samengesteld uit goed opgeleide buitensporters die ook iets weten van hondengedrag en hondengedragstherapeuten. Alle teamleden zijn ook opgeleid voor eerste hulp voor baas en hond en beschikken over een gezonde dosis humor.

Nieuwsgierig geworden bezoek www.dogwalktrail.nl?

Wandel een keer met ons mee!

A fun day or weekend out with your dog is always fun at DogWalkTrail-NL and brings you closer to your dog and to nature

There are theme walks or a walk in combination with canoeing or supping together with your dog. With DogWalkTrail-NL you can also go on a weekend trip to Texel, for example, where we enjoy a breath of fresh air in the dunes and on the beach. There is also a weekend for men only with their four-legged friend or a weekend especially for the more difficult dogs in which you work with the behavior of your dog.

Our team of guides is composed of well-trained outdoor people who also know something about dog behavior and dog behavior therapists. All team members are also trained for first aid for owners and dogs and they have a healthy dose of humor.

Became curious visit www.dogwalktrail.nl?

Walk with us!