0Weken0Dagen0Uren0Minuten0Seconden

Attentie!

Het Coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september is er in alle horeca  binnen (behalve bij afhalen zoals in sportkantines), bij evenementen (zoals festivals en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

Wil je hier meer over lezen? Check de MAATREGELEN

CORONA CHECK APP DOWNLOADEN
Heb je de app nog niet op je telefoon? Dan kun je deze HIER downloaden. De werking van de app is zeer gemakkelijk.

Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Welkom, hier vind je alle info omtrent de Frisbee Games op zaterdag 25 september 2021!

Locatie
De wedstrijd wordt gehouden op Camping Volmolen, Volmolen 1 te Riethoven. Een outdoor locatie voorzien van mooi grasveld. 

De Frisbee Games bestaan uit 2 spellen: Longshot (UFO) en Time Trial (Skyhoundz). Deze zullen volgens de officiële spelregels gespeeld worden. Dus met een poule afvalsysteem

Longshot
Er zijn 2 klasses:

Dames
Heren

Time Trial
Er zijn 2 klasses:

Beginners
Open

Kosten 10,00 euro per spel

Betaling is officiële deelname
Uw inschrijving dien je voor 20 september 2021 overgemaakt te hebben op rekeningnummer:

IBAN: NL69RABO0152644512, BIC RABONL2U t.n.v. P. van der Marel, onder vermelding van de naam van de hond, het spel en de klasse. Betaling is deelname.

Programma
10.00 – 10.30 uur       Inchecken

10.30 uur                    Handlers meeting

10.45 uur                    Start wedstrijd, starten met Longshot

16.30 uur                    Prijsuitreiking

17.00 uur                    Einde wedstrijd

Kamperen
Er zijn een beperkt aantal kampeerplaatsen bij Camping en evenemententerrein De Volmolen. Wij verzoeken je om zelf te boeken bij de camping De Volmolen

Mocht deze al vol zijn, dan zijn dit hele goede alternatieven:

Camping Heierhof Riethoven  6,3 km van het wedstrijdterrein
Camping ’t Denneke Veldhoven 7,7 km van het wedstrijdterrein
Camping De Paal Bergeijk  9,8 km van het wedstrijdterrein

Restaurant
In het restaurant kunt u van alles krijgen; fris, alcohol, ontbijt, lunch en diner. Het is niet toegestaan om eigen etenswaar mee te brengen en te nuttigen in het restaurant. Daarnaast zijn honden toegestaan in de serre en buiten op het terras

Registratie is open

Tot zaterdag 25 september 2021!

Welcome, you will find all the information about the Frisbee Games!

Location
The competition will be held at Camping Volmolen, Volmolen 1 in Riethoven. An outdoor location with a beautiful lawn. 

The Frisbee Games consist of 2 games: Longshot (UFO) and Time Trial (Skyhoundz). These will be played according to the official rules of the game. So with a group waste system

Longshot
There are 2 classes:

Ladies
Gentlemen

Time Trial
There are 2 classes:

Beginners
Open

Price 10,00 euro per registration

Payment is official participation
Payment is due on September 19th 2021 and needs to be paid in full to the account information below. When we have received payment your participation is confirmed.

ATTN:                         P. van der Marel

IBAN:                          NL69RABO0152644512

BIC:                             RABONL2U

REFERENCE:             Dog’s name, game and class

Program
10.00 – 10.30 hrs.      Check in

10.30 – 10.45 hrs.      Handlers meeting

10.45 hrs.                   Start competition, start with Longshot

16.30 hrs.                   Prize-giving

17.00 hrs.                   End of competition

Camping
There are a limited number of camping pitches at Camping De Volmolen. We ask you to book yourself at
Camping De Volmolen

If it is already full, these are very good alternatives:
Camping Heierhof Riethoven  6.3 km from the competition area
Camping ’t Denneke Veldhoven7.7 km from the competition area
Camping De Paal Bergeijk  9.8 km from the competition area

Restaurant
In the restaurant you can get everything; soft drinks, alcohol, breakfast, lunch and dinner. It is not allowed to bring your own food and eat it in the restaurant. In addition, dogs are allowed in the conservatory and outside on the terrace  

Registration is open

We look forward to seeing you on September 25th!