De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Amazing Frisbee Dogs. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Amazing Frisbee Dogs enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Amazing Frisbee Dogs kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Amazing Frisbee Dogs. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Amazing Frisbee Dogs is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amazing Frisbee Dogs. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Amazing Frisbee Dogs beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Amazing Frisbee Dogs enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Amazing Frisbee Dogs maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De Amazing Frisbee Dogs webtechnologies website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van Amazing Frisbee Dogs verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid

Op de website van Amazing Frisbee Dogs zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Amazing Frisbee Dogs werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@amazingfrisbeedogs.nl.

Links

De website van Amazing Frisbee Dogs bevat links naar andere sites. Amazing Frisbee Dogs oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Amazing Frisbee Dogs de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Amazing Frisbee Dogs heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

Amazing Frisbee Dogs behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.