0Weken0Dagen0Uren0Minuten0Seconden

Welkom op de pagina van de Amazing Frisbee Cup op zondag 14 mei 2023! Klik op de button Freestyle Combined of Distance Only om te registreren. Deze zal sluiten op woensdag  10 mei 18.00 uur

Mededeling Open klasse: In verband met de grote hoeveelheid aanmeldingen in de Freestyle Combined en de Distance Only, zullen wij mogelijk een cut maken na de 1e ronde spelen. Wij streven er naar om iedereen 2 x te laten spelen. De definitieve beslissing wordt medegedeeld bij de handlers meeting op zondagochtend 14 mei.

Welcome to the Amazing Frisbee Cup page on Sunday, May 14, 2023! Click on the button Freestyle Combined or Distance Only to register. Registration will close on Wednesday, May 10 at 6:00 PM

Announcement Open class: Due to the large number of registrations in the Freestyle Combined and the Distance Only, we may make a cut after the 1st round. We strive to let everyone play 2 x.

The final decision will be announced at the handlers meeting on Sunday morning, May 14.

Locatie

De wedstrijd wordt gehouden op Camping Dommelvallei, Schafterdijk 9 Borkel en Schaft. Een outdoor locatie voorzien van mooi veld van ca 3,5 ha. Er zullen 2 wedstrijdvelden uitgelegd worden; Freestyle en Throw & Catch. Rondom de velden is er mogelijkheid om te kamperen of een (popup)tenten neer te zetten.

UFO
Wij hanteren het wedstrijdreglement van de UFO. Bestudeer de regels goed voordat u deel gaat nemen aan de wedstrijd. Deze staan op de website UFO voor Freestyle en Distance.

De wedstrijd heeft geen cut en bestaat uit 2 onderdelen te weten:

Freestyle combined

2 rondes freestyle en 1 ronde throw & catch

De volgende klasses komen uit:

Beginners en Open

De freestylerondes zijn 120 sec. De throw & catch ronde is 60 sec.

Leeftijd hond 18 maanden en/of ouder

Throw & Catch Only 

Er zijn 2 rondes

De volgende klasses komen uit:

Beginners en Open

De throw & catch rondes zijn 60 sec.

Leeftijd hond throw & catch: 12 maanden en/of ouder

Je mag elk type frisbee gebruiken die wedstrijdmatig gefabriceerd is voor honden.

Betaling is officiële deelname aan de wedstrijd

Uw inschrijving dien je voor 7 mei 2023 overgemaakt te hebben op rekeningnummer:

IBAN: NL69RABO0152644512, BIC RABONL2U t.n.v. P. van der Marel, onder vermelding van de naam van de hond en de klasse. Betaling is deelname.

Dagindeling

09.00 – 09.30 uur                 Inchecken

09.30 uur                              Handlers meeting

09.45 uur                              Start wedstrijd

17.00 uur                              Prijsuitreiking

17.30 uur                              Einde wedstrijd

Kamperen

Er is ruimschoots plaats voor iedereen om te kamperen. Vanuit je kampeermiddel kijk je uit op het wedstrijdveld. Je bent welkom vanaf vrijdag 12 mei om 12.00 uur

Restaurant

In het restaurant kunt u van alles krijgen; fris, alcohol, ontbijt, lunch en diner. Het is niet toegestaan om eigen etenswaar mee te brengen en te nuttigen in het restaurant. Daarnaast zijn honden toegestaan buiten op het terras

Tot zondag 14 mei!

Wij zijn er ook met onze stand:

Location

The competition will be held at Camping Dommelvallei, Schafterdijk 9 Borkel en Schaft. An outdoor location with a beautiful field of approximately 3.5 ha. 2 competition fields will be explained; Freestyle and Throw & Catch. Around the fields there is the possibility to camp or to set up (pop-up) tents.

UFO
We use the competition rules of the UFO. Study the rules carefully before entering the competition. These can be found on the website UFO for Freestyle and Distance.

The competition has no cut and consists of 2 parts:

Freestyle combined
2 rounds of freestyle and 1 round of throw & catch

The following classes are coming out:
Beginners and Open
The freestyle rounds are 120 sec. The throw & catch round is 60 sec.
Dog age 18 months and/or older

Throw & Catch Only
There are 2 rounds

The following classes are coming out:

Beginners and Open
The throw & catch rounds are 60 sec.
Age dog throw & catch: 12 months and/or older
You may use any type of Frisbee that is competitively manufactured for dogs.

Payment is official participation in the competition

You must transfer your registration before 7 May 2023 to account number:

IBAN: NL69RABO0152644512, BIC RABONL2U in the name of. P. van der Marel, stating the name of the dog and the class. Payment is participation.

Daily schedule

9 AM – 9:30 AM                 Check-in

9:30 am                              Handlers meeting

9:45 am                              Start of competition

5:00 pm                             Pricegiving

5:30 pm                              End of competition

Camping

There is plenty of room for everyone to camp. You have a view of the competition field from your camping equipment. You are welcome from Friday 12 May at noon

Restaurant

In the restaurant you can get everything; fresh, alcohol, breakfast, lunch and dinner. It is not allowed to bring your own food and eat it in the restaurant. In addition, dogs are allowed outside on the terrace

See you Sunday 14 May!