0Weken0Dagen0Uren0Minuten0Seconden

Welkom op de pagina van de Amazing Frisbee Cup op zaterdag 13 mei enzondag 14 mei 2023! Klik op de button Freestyle Combined of Distance Only om te registreren.

Welcome to the Amazing Frisbee Cup page on Saturday, May 13 and Sunday, May 14, 2023! Click on the button Freestyle Combined or Distance Only to register.

Locatie

De wedstrijd wordt gehouden op Camping Dommelvallei, Schafterdijk 9 Borkel en Schaft. Een outdoor locatie voorzien van mooi veld van ca 3,5 ha. Er zullen 2 wedstrijdvelden uitgelegd worden; Freestyle en Throw & Catch. Rondom de velden is er mogelijkheid om te kamperen of een (popup)tenten neer te zetten.

UFO
Wij hanteren het wedstrijdreglement van de UFO. Bestudeer de regels goed voordat u deel gaat nemen aan de wedstrijd. Deze staan op de website UFO voor Freestyle en Distance.

De wedstrijd heeft geen cut en bestaat uit 2 onderdelen te weten:

Freestyle combined

2 rondes freestyle en 1 ronde throw & catch

De volgende klasses komen uit:

Beginners en Open

De freestylerondes zijn 120 sec. De throw & catch ronde is 60 sec.

Leeftijd hond 18 maanden en/of ouder

Throw & Catch Only 

Er zijn 2 rondes

De volgende klasses komen uit:

Beginners en Open

De throw & catch rondes zijn 60 sec.

Leeftijd hond throw & catch: 12 maanden en/of ouder

Je mag elk type frisbee gebruiken die wedstrijdmatig gefabriceerd is voor honden.

Betaling is officiële deelname aan de wedstrijd

Uw inschrijving dien je voor 7 mei 2023 overgemaakt te hebben op rekeningnummer:

IBAN: NL69RABO0152644512, BIC RABONL2U t.n.v. P. van der Marel, onder vermelding van de naam van de hond en de klasse. Betaling is deelname.

Dagindeling

09.00 – 09.30 uur                 Inchecken

09.30 uur                              Handlers meeting

09.45 uur                              Start wedstrijd

17.00 uur                              Prijsuitreiking

17.30 uur                              Einde wedstrijd

Kamperen

Er is ruimschoots plaats voor iedereen om te kamperen. Vanuit je kampeermiddel kijk je uit op het wedstrijdveld. Je bent welkom vanaf vrijdag 12 mei om 12.00 uur

Restaurant

In het restaurant kunt u van alles krijgen; fris, alcohol, ontbijt, lunch en diner. Het is niet toegestaan om eigen etenswaar mee te brengen en te nuttigen in het restaurant. Daarnaast zijn honden toegestaan in de serre en buiten op het terras

Tot zaterdag 15 mei!

Wij zijn er ook met onze stand:

Onze partner:

Location

The competition will be held at Camping Dommelvallei, Schafterdijk 9 Borkel en Schaft. An outdoor location with a beautiful field of approximately 3.5 ha. There will be 2 competition fields explained; Freestyle and Throw & Catch. Around the fields there is the possibility to camp or set up (pop-up) tents.

UFO
We follow the UFO competition rules. Please study the rules carefully before entering the competition. These are on the website UFO for Freestyle and Distance.

The competition has no cut and consists of 2 parts:

Freestyle combined

2 rounds of freestyle and 1 round of throw & catch

The following classes come from:

Beginners and Open

The freestyle rounds are 120 sec. The throw & catch round is 60 sec.

Dog age 18 months and/or older

Throw & Catch Only 

There are 2 rounds

The following classes come from:

Beginners and Open

The throw & catch rounds are 60 sec.

Age dog throw & catch: 12 months and/or older

You may use any type of Frisbee that is competitively manufactured for dogs.

Payment is official entry into the contest

You must have transferred your registration before May 7, 2023 to account number:

IBAN: NL69RABO0152644512, BIC RABONL2U in the name of P. van der Marel, stating the name of the dog and the class. Payment is participation.

Daily schedule

09:00 – 09:30                 Check-in

09.30                                 Handlers meeting

09.45                                  Start competition

5.00 pm                              Award ceremony

5.30 p.m.                              End of match

Camping

There is ample space for everyone to camp. You have a view of the competition field from your camping equipment. You are welcome from Friday 12 May at 12.00 pm

Restaurant

In the restaurant you can get everything; soft drinks, alcohol, breakfast, lunch and dinner. It is not allowed to bring your own food and eat it in the restaurant. In addition, dogs are allowed in the conservatory and outside on the terrace

See you Saturday 15 May!